Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Görevlerimiz

1-Hükümetlerce hazırlanan Maliye Politikasını Hazine ve Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.

2-İlde devletin muhakemat hizmetini yürütmek.

3-Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.

4-İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.

5-Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.

6-Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.